Tilia americana

Dit product is in voorraad

189.25

Tamelijk snelle groeier met een losse kroon die uiteindelijk een maximale hoogte van circa 30 m bereikt. Jonge bomen hebben nog een gladde grijze bast maar bij oude bomen krijgt deze regelmatige ondiepe groeven. Jonge twijgen zijn glad en olijfgroen, aan de zonzijde en top vaak roodbruin. Het blad is opvallend groot en heeft een abrupt toegespitste bladtop. De bladvoet is scheef hartvormig en de bladrand is scherp en grof gezaagd. Aan de bovenzijde is het blad donkergroen, aan de onderzijde lichtgroen. Vanaf juli verschijnen de tuilen met geurende lichtgele bloemen. De afzonderlijke bloemen hebben een doorsnede van circa 1,2 cm, het schutblad is bleekgeel en circa 11 cm lang. T. americana heeft veel diepgaande zijwortels en wordt vanwege zijn brede kroon weinig toegepast als laan- of straatboom.