alle haagplanten blote wortel

Dit product is in voorraad

1.35

-carpinus betulus-haagbeuk

-fagus sylvatica-groene beuk

-ligustrum ovalifolium-liguster

-ligustrum oval.aureum-bonte liguster

-fagus atropunicea-rode beuk

-taxus bacata-venijnboom

-acer campestre-veldesdoorn

-crataegus monogyna-meidoorn

——andere soorten en diverse maten en hun prijzen op aanvraag——

 

 

Clear